Buscar este blog

miércoles, 23 de mayo de 2012

UN DÍA ... UNHA VERBA
    
     NOITE: Período de tempo que vai desde a posta ata a saída do sol. A noite está clara porque hai lúa. Pasou toda a noite de festa, sen durmir nada. ANT. díaÁ noite, de noite, pola noite.loc. adv.Durante a noite. / Boa(s) noite(s). Fórmula que se emprega para saudar e despedirse pola noite ou cando se vai deitar un. / Facer noite nun sitio. Parar nun sitio para durmir. / Noite cerrada, fecha,fechada, pecha, pechada. Noite de todo, momento ou hora en que se extinguiu totalmente a luz do día. Cando veu de volta xa era noite pecha. / Noite e díaloc. adv. Sempre, seguido.

           castelán: noche                                 inglés: night
           catalán: nit                                        francés: nuit
           euskera: gaua                                  alemán: Nacht